Sakal ekimi nasıl yapılır?

Sakal ekimi, çeşitli sebeplerden dolayı dökülen sakalları tekrar gürleştirip estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla gerçekleştirilir. Ergenlik döneminde belirginleşmeye başlayan sakallar, genetik faktörlere bağlı olarak zaman içinde değişiklikler gösterebilir. Genetik özellikler, bazı cilt hastalıkları, travmatik yaralanmalar ve yanıklar sonucu oluşan sakal dökülmeleri, sakal ekimi ile giderilebilir. Benzer nedenlerle yaşanan bıyık kayıplarında, bıyık ekimi yapılması da mümkündür. Hormonların bazal seviyeye ulaştığı dönem olan 20 yaşından itibaren sakal ve bıyık ekimi yaptırılabilir.

Donör bölge olan ense kısmından alınan kıl kökleri, Fue tekniği ile nakil alanına yerleştirilir. Sakalların bölgesel olarak döküldüğü ya da tamamen sakal kaybına uğrayan bölgenin civardaki sakal sıklığı dikkatlice hesaplanıp planlanmalıdır. Bu şekilde sakal yoğunluğu konusunda uyum yakalanabilir, en doğal ve estetik sonuca ulaşılmış olur. Sakal nakillerinde ortalama olarak 1000-3000 arası greft nakli gerçekleştirilir.  Ekim işlemi 8-10 hafta sonra sonuca ulaşır. Ekilen ve daha önce bölgede bulunan sakallar arasında hiçbir fark gözlenmez.

Bıyık ekimi nasıl yapılır?

Bıyık ekimi de FUE tekniği kullanılarak gerçekleştirilir. En verimli donör bölge olan ense kısmından alınan kıl kökleri, seyrek ya da tamamen kayıp yaşanan alanlara yerleştirilir. Bıyık sıklaştırmak için en ideal tedavi yöntemi olan bıyık ekimi sonrasında, donör ya da nakil bölgesinde herhangi bir iz kalmaz. Hatta öncesinde ekim bölgesinde yara, ameliyat, yanık sebepleriyle oluşmuş iz ve deformasyonları da gizlemek mümkündür. Ekim sınırı ve yoğunluğu hem istek hem de ihtiyaç doğrultusunda belirlenir. İşlem 8-10 hafta sonra sonuca ulaşır.

    Not Tags